รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

(เปิดรับสมัคร 9 - 15 มีนาคม 2561)
รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ
(เปิดรับสมัคร 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2561)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(เปิดรับสมัคร 25 - 29 กันยายน 2560)

รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ
(เปิดรับสมัคร 21 - 29 กรกฎาคม 2560)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ส่วนกลาง)
(เปิดรับสมัคร 12 - 18 กรกฎาคม 2560)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(เปิดรับสมัคร 15 - 19 พฤษภาคม 2560)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ
สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(เปิดรับสมัคร 4 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2560 )